SNS-HDR

SNS-HDR 2.0

Galeria

Instrukcja

Lista zmian

Pełna wersja

Forum
Konfiguracja programu
Obrazy źródłowe
Wczytywanie obrazów
Presety
Pola parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazów
Wskazówki

Pobierz SNS-HDR Pro

Pobierz SNS-HDR Lite
Obrazy źródłowe

Program SNS-HDR umożliwia obróbkę obrazów składających się z pojedynczej ekspozycji, oraz tych składających się z wielu, różnie naświetlonych, ekspozycji (HDR). W przypadku zdjęć źródłowych obsługiwane są formaty graficzne JPEG, TIFF, formaty plików RAW, oraz formaty OpenEXR i Radiance HDR.

 

Pojedyncze ekspozycje.

Zaleca sie aby obrazy o dużym kontraście, na których znajdują się głębokie cienie oraz bardzo jasne partie świateł, były wczytywane do programu SNS-HDR w formacie RAW. Program SNS-HDR jest zoptymalizowany pod kątem przetwarzania tego formatu. Jeżeli jednak zachodzi konieczność wywołania obrazu RAW o dużym kontraście w innym programie z uwagi na lepszą jakość konwersji, zaleca się z jednego pliku RAW wywołać kilka obrazów, stosując różne korekty ekspozycji. Krok ekspozycji należy przyjąć z przedziału od 1 do 2EV a maksymalną wartość korekty ustalić na takim poziomie, aby cienie na najjaśniejszym obrazie było dobrze naświetlone.

Tak wywołane obrazy umożliwią zredukowanie kontrastu i pozwolą uzyskać lepsze efekty w programie SNS-HDR. Obrazy te najlepiej zapisać w formacie TIFF 16 lub TIFF 8-bit.

W przypadku wywoływania obrazu RAW o niskim kontraście w innym programie, zaleca się wywołać  jeden obraz i zapisać go w formacie TIFF 16-bit.

 

Wielokrotne ekspozycje.

W przypadku gdy fotografowana scena charakteryzuje sie bardzo dużym kontrastem (występują głębokie cienie i bardzo jasne partie świateł), zaleca się wykonać kilka zdjęć sceny z różnymi korektami ekspozycji. Maksymalną korektę ekspozycji na plus powinno sie ustalić na takim poziomie, aby cienie na najjaśniejszym zdjęciu były dobrze doświetlone. Maksymalną korektę na minus powinno się ustalić tak, aby światła na najciemniejszym zdjęciu nie były przepalone. Krok ekspozycji nie powinien być zbyt duży i najlepiej przyjąć jego wartość z przedziału od 1 do 2 EV.

Zaleca się aby obrazy źródłowe były zapisywane w aparacie w formacie RAW. Jednak z uwagi na fakt, że wielokrotna ekspozycja pozwala zachować więcej informacji o rejestrowanym obrazie aniżeli ekspozycja pojedyncza, obrazy można zapisywać także w formacie JPEG. Format ten nie gwarantuje tak dobrej jakości zdjęć jak formaty bezstratne, jednak w przypadku wielokrotnej ekspozycji, utrata jakości może być niewielka. Dobrym kompromisem jest zapisywanie w aparacie obrazów w formacie TIFF. W przypadku wielokrotnej ekspozycji zaleca się o ile to możliwe, konwertowanie obrazów RAW do formatu TIFF 16-bit lub TIFF 8 -bit w dedykowanym dla aparatu konwerterze RAW.

 

Obrazy w formacie OpenEXR i Radiance HDR.

Formaty OpenEXR oraz Radiance HDR umożliwiają przechowywania obrazów z większa precyzją aniżeli formaty JPEG, TIFF, czy RAW. Formaty te są wykorzystywane do zapisu surowych obrazów HDR, otrzymanych w wyniku połączenia wielu, różnie naświetlonych ekspozycji w jeden obraz. Program SNS-HDR umożliwia odczyt obrazów zapisanych w tych formatach, jednakże aby odczyt ten był optymalny, zapisane obrazy powinny mieć średnią jasność zbliżoną do tej, jaką chce się uzyskać na finalnym obrazie HDR.

Jeżeli jasność obrazu jest znacząco mniejsza to należy ją skorygować w programie graficznym, np. Photoshop, przy pomocy parametru korygującego ekspozycję.

 

<<< Konfiguracja programu Wczytywanie obrazów >>>
SNS-HDR SNS-HDR 2.0 Galeria Instrukcja Lista zmian Pełna wersja Forum