SNS-HDR

SNS-HDR 2.0

Galeria

Instrukcja

Lista zmian

Pełna wersja

Forum
Konfiguracja programu
Obrazy źródłowe
Wczytywanie obrazów
Presety
Pola parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazów
Wskazówki

Pobierz SNS-HDR Pro

Pobierz SNS-HDR Lite
Zapis obrazów

Aby zapisać obraz na nośnik danych należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną na pasku narzędzi. Po kliknięciu w ikonkę otworzy się okno dialogowe w którym należy wskazać lokalizację zapisywanego obrazu, nazwę obrazu oraz docelowy format zapisu. Program udostępnia trzy formaty zapisu obrazu: JPEG, TIFF oraz SNS.

 

Format JPEG.

Format JPEG to format zapisu obrazów z kompresja stratną. Format ten pozwala ograniczyć rozmiar pliku obrazu, kosztem utraty jakości obrazu. Format ten nie jest wskazany dla obrazów, które mają być jeszcze edytowane w innym oprogramowaniu. Po wyborze formatu JPEG program wyświetli okno dialogowe.

W oknie dialogowym należy określić stopień jakości obrazu. Im większa jakość obrazu, tym większy plik wynikowy. W oknie można także określić, czy program ma konwertować obraz do przestrzeni kolorów sRGB.

 

Format TIFF.

Format TIFF to format zapisu obrazów z kompresja bezstratną. Pliki tego formatu są duże, ale zapisane obrazy nie tracą nic na jakości. Format ten jest zalecany do zapisu obrazów, które maja być jeszcze edytowane w innym oprogramowaniu. Po wyborze formatu TIFF program wyświetli okno dialogowe.

W oknie dialogowym należy określić czy obraz ma być zapisany z 8-bitową czy 16-bitową głębią koloru. Można także określić, czy obraz ma być konwertowany do przestrzeni kolorów sRGB.

 

Format SNS.

Format SNS pozwala zapisać obraz wraz z kompletem danych wygenerowanych w programie SNS-HDR. Format ten jest dedykowany dla obrazów, które wymagają reedycji w programie SNS-HDR.

 

Po zatwierdzeniu formatu obrazu i jego ewentualnych parametrów, program zapisze obraz w pliku pod wskazaną nazwą. W przypadku ponownego zapisu tego samego obrazu, program automatycznie nadpisze poprzednio zapisany plik. Aby móc zapisać plik obrazu pod inną nazwą lub w innym formacie, należy nacisnąć strzałkę , zlokalizowaną z prawej strony ikonki zapisu. Następnie z rozwjanego menu należy wybrać opcję "Zapisz jako...".

 

<<< Maski Wskazówki >>>
SNS-HDR SNS-HDR 2.0 Galeria Instrukcja Lista zmian Pełna wersja Forum