SNS-HDR

SNS-HDR 2.0

Galeria

Instrukcja

Lista zmian

Pełna wersja

Forum
Konfiguracja programu
Obrazy źródłowe
Wczytywanie obrazów
Presety
Pola parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazów
Wskazówki

Pobierz SNS-HDR Pro

Pobierz SNS-HDR Lite
Wczytywanie obrazów

Aby wczytać obrazy do programu należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną na pasku narzędzi. Po kliknięciu w ikonkę otworzy się okno w którym należy wskazać obrazy do wczytania. Można wybrać jeden obrazu lub kilka ekspozycji jednego obrazu. W przypadku wyboru kilku ekspozycji zostaną one w programie SNS-HDR połączone w jeden obraz HDR.

Pliki obrazów można także przeciągnąć bezpośrednio z okien Windows Explorera. Aby tego dokonać należy otworzyć w systemie katalog z obrazami źródłowymi i przeciągnąć obraz/obrazy do okna programu SNS-HDR.

 

Po wyborze plików obrazów w programie otworzy się okno w którym należy wybrać parametry wstępnego przetwarzania obrazu.

W zależności od tego czy wybrany został jeden obraz źródłowy czy kilka ekspozycji, w oknie dostępne będą opcje:

 1. Redukcja rozmiaru.

  Opcja ta służy do redukcji rozmiaru obrazów źródłowych. Ustawienie wartości wyższej od 1 może być zalecane w przypadku gdy przetwarzany obraz może być mniejszy od oryginału a zależy nam na przyspieszeniu wstępnego przetwarzania. Wstępne przetwarzanie obrazów jest czasochłonne a mniejsze obrazy przetwarzane są szybciej. Dwukrotna redukcja rozmiaru obrazu to czterokrotnie szybsze przetwarzanie.
   
 2. Wyrównywanie obrazów.

  Gdy opcja ta jest zaznaczona ekspozycje źródłowe zostaną automatycznie wyrównane w programie. Opcja ta jest aktywna tylko w przypadku wczytywania wielu ekspozycji obrazu.
   
 3. Usuwanie duchów i redukcja szumu.

  Gdy opcja ta jest zaznaczona program automatycznie redukuje przesunięcia obiektów w poszczególnych ekspozycjach obrazu. Przesunięcia obiektów redukowane są począwszy od najjaśniejszej ekspozycji obrazu, dlatego też efektem ubocznym działania tej funkcji jest redukcja szumu w obrazie. Opcja ta jest aktywna tylko w przypadku wczytywania wielu ekspozycji obrazu.
   
 4. Tryb panoramy 360°.

  Gdy opcja ta jest zaznaczona program uwzględnia, że lewa krawędź obrazu styka się z krawędzią prawą. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nie będzie widocznych różnic w jasnościach brzegów obrazu, po ich połączeniu w programie do wizualizacji panoram.

 

Po zatwierdzeniu parametrów program przystąpi do wstępnego przetworzenia obrazu.

 

Gdy operacja przetwarzania dobiegnie końca w oknie programu pojawi się wstępnie przetworzony obraz.

Wczytany obraz można powiększać przy pomocy suwaka znajdującego się w dolnej części okna programu, lub przy pomocy kółka myszy (kursor myszy musi się znajdować w polu obrazu). Możliwe jest także przełączanie się pomiędzy dopasowaną do okna wielkością obrazu a wielkością natywną (100%), klikając na obrazie lewym przyciskiem myszy.

Możliwe jest podejrzenie obrazu bazowego (z wyzerowanymi parametrami), klikając na obrazie prawym przyciskiem myszy lub przytrzymując klawisz [N].

 

<<< Obrazy źródłowe Presety >>>
SNS-HDR SNS-HDR 2.0 Galeria Instrukcja Lista zmian Pełna wersja Forum