SNS-HDR

SNS-HDR 2.0

Galeria

Instrukcja

Lista zmian

Pełna wersja

Forum
Konfiguracja programu
Obrazy źródłowe
Wczytywanie obrazów
Presety
Pola parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazów
Wskazówki

Pobierz SNS-HDR Pro

Pobierz SNS-HDR Lite
Pola parametrów

Program SNS-HDR udostępnia parametry, dzięki którym można dostosować wygląd obrabianego obrazu. Każdemu parametrowi odpowiada pole, które pozwala manipolawać wartością parametru.

W programie wyróżnić można dwa typy pól parametrów:

  1. Pole proste, składające się z suwaka parametru oraz pola numerycznego.

     
     
  2. Pole złożone, składające sie z suwaka parametru, pola numerycznego oraz pola krzywej. Pole krzywej pozwala modyfikować dany parametr w obszarach obrazu o określonym kolorze.

     

Niektóre pola parametrów wyposażone są w przycisk oznaczony literka H. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia dostęp do bliźniaczego parametru, działającego tylko w obszarze świateł.

Wartość parametru można modyfikować przy pomocy myszki, zmieniając położenie suwaka parametru.

Wartość można także modyfikować przy pomocy klawiatury, wprowadzając wartości parametru w polu tekstowym (przed wprowadzeniem wartości z klawiatury należy kliknąć myszką wartość parametru, lub umieścić kursor myszy nad suwakiem parametru).

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na suwaku parametru ustawia wartość parametru w pozycji domyślnej (zależnej od aktualnego profilu). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na suwaku parametru zeruje wartość parametru.

Krzywe parametrów można modyfikować przy pomocy myszki. Węzły dodaje się klikając w polu krzywej lewym przyciskiem myszki. Klikając na węzłach prawym przyciskiem myszki można je usuwać.

Każdemu węzłowi krzywej przypisany jest parametr zasięgu, który można modyfikować.

Parametr zasięgu można modyfikować przy pomocy suwaka znajdującego się bezpośrednio pod polem krzywej, lub przy pomocy kółka myszy (kursor myszy musi znajdować się w polu krzywej).

 

<<< Presety Parametry >>>
SNS-HDR SNS-HDR 2.0 Galeria Instrukcja Lista zmian Pełna wersja Forum