Editor tips / Obsługa edytora

Collection of user-submitted SNS-HDR tutorials, how-to's, and tips.
Tutoriale i wskazówki do SNS-HDR, zamieszczone przez użytkowników programu.

Editor tips / Obsługa edytora

Postby Sebastian Nibisz » Wed Jan 18, 2012 8:06 am

 • Images can be dragged to the SNS-HDR directly from Windows Explorer.
 • Base image can be viewed by right-clicking on the image or hold down key N.
 • Left-click on the image to toggles the size of the image preview (fix/native).
 • Mouse wheel changes the zoom level.
 • Right-click on the slider to set the default value of the parameter (depending of the current profile).
 • Double-click left mouse button on the parameter slider to reset the parameter value.
 • Left-click on the parameter value to ​​activate numeric field of the parameter.
 • Can be set the parameter value from the keyboard if the numeric field is not active. Set the mouse cursor on the parameter slider.
 • The [H] buttons allow access to the parameters that operate only in lights areas.
 • Left-click in the curves field to add node to curve. Right-click to remove the node.
 • Use mouse wheel to change the range of the selected node of the curve.
 • Use left mouse button to paint area of the layer mask. Use right mouse button to erasing paint.
 • Brush size is dependent on the zoom level. If the zoom is high, the brush is small and vice versa.
 • Can be move the enlarged image when edit the mask. Hold the spacebar.
 • Can be change panels location. Press and hold the left mouse button on the panel header and drag the panel to anywhere.
 • Batch processing module uses the current set of parameters. Recommended: load one image into SNS-HDR Pro, set image parameters, run the batch processing.
 • Images saved in the SNS format can be re-edited in the SNS-HDR. This format stores the image, masks and parameters.
User avatar
Sebastian Nibisz
Site Admin
 
Posts: 968
Joined: Tue Sep 13, 2011 8:51 am

Editor tips / Obsługa edytora

Postby Sebastian Nibisz » Thu Jan 19, 2012 6:40 pm

 • Zdjęcia można przeciągać do SNS-HDR bezpośrednio z Windows Explorera.
 • Obraz bazowy można podejrzeć klikając prawym przyciskiem myszy na obrazie, lub przytrzymując klawisz N.
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na obrazie przełącza wielkość podglądu (dopasowany/natywny).
 • Wielkość powiększenia obrazu można zmieniać przy pomocy kółka myszy.
 • Klikniecie prawym przyciskiem myszy na suwaku parametru ustawia go w pozycji domyślnej (zależnej od aktualnego profilu).
 • Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na suwaku parametru zeruje jego wartość.
 • Klikając lewym przyciskiem myszy na wartości parametru uzyskuje się dostęp do tekstowego pola numerycznego parametru.
 • Możliwe jest ustawienie wartość parametru z klawiatury w przypadku gdy pole numeryczne nie jest aktywne. Należy najechać kursorem myszy nad suwak parametru przed wprowadzeniem wartości.
 • Przyciski [H], zlokalizowane przed suwakami parametrów, umożliwiają dostęp do parametrów, które działają tylko w obszarach świateł.
 • Lewym przyciskiem myszy można dodawać węzły w polach krzywych, prawym je usuwać.
 • Kółkiem myszy można zmieniać zasięg zaznaczonego węzła krzywej.
 • Lewym przyciskiem myszy maluje się po warstwie masek, prawy przycisk działa jak gumka.
 • Wielkość pędzla maski jest zależna od poziomu powiększenia obrazu - im powiększenie jest większe, tym pędzel mniejszy i odwrotnie.
 • Gdy aktywne są narzędzia maski (pędzel, wypełnienie), można przesuwać powiększony obraz przytrzymując klawisz spacji.
 • Możliwa jest zmiana położenia i konfiguracji paneli w programie. Należy nacisnąć lewy klawisz myszy na nazwie panelu (Nawigator, Histogram, Kolor, itp) i trzymając klawisz, przeciągnąć panel w dowolne miejsce.
 • Moduł przetwarzania wsadowego korzysta z parametrów ustawionych bezpośrednio przed uruchomieniem przetwarzania wsadowego. Zaleca się: wczytać jedno zdjęcie z serii do programu, ustawić parametry dla zdjęcia, uruchomić moduł przetwarzania wsadowego dla wszystkich zdjęć.
 • Przetwarzanie serii różni się od przetwarzania wsadowego tym, że każde zdjęcie jest wczytywane do programu po przetworzeniu. To pozwala dostroić indywidualnie parametry zdjęć. Zapis zdjęcia i wczytanie następnego zdjęcia z serii, sprowadza się do naciśnięcia jednego przycisku w programie.
 • Zdjęcia zapisane w formacie SNS mogą być ponownie edytowane w programie SNS-HDR. Format ten przechowuje obraz, maski, oraz użyty zestaw parametrów.
User avatar
Sebastian Nibisz
Site Admin
 
Posts: 968
Joined: Tue Sep 13, 2011 8:51 am

Re: Editor tips / Obsługa edytora

Postby mgg » Fri Jan 20, 2012 9:23 pm

Great - quite a few of these were new to me.
Mike.
mgg
 
Posts: 39
Joined: Wed Oct 26, 2011 6:17 am

Re: Editor tips / Obsługa edytora

Postby horman » Fri Sep 06, 2013 10:19 am

dzięki za podpowiedzi..i wersje po Polsku:)
horman
 
Posts: 3
Joined: Fri Sep 06, 2013 10:15 am


Return to Tutorials & Tips / Poradniki i wskazówki

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest